Іноземна для фахівців : навч. посібн.і програма канд. іспиту з іноз. мови для аспірантів і здобувачів / [укл.: Л. М. Гаврило, Е. Г. Мандич]. – [2-ге вид., перероб.]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 116 с.