Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2015 року. Т. 2 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: А. А. Сбуєва, С. Б. Кузікова, О. І. Огієнко, О. Ю. Щербина-Яковлева, О. Г. Козлова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 335 с.