Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін [Текст] : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 26–27 березня 2015 року. Т. 1 / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; Сумська обласна державна адміністрація ; редкол.: Ю. А. Картава, О. Г. Козлова, С. М. Кондратюк, Н. В. Кочубей, С. Б. Кузікова та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 391 с.