Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип.ІІІ, частина 1 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія, 2015. – 226 с.