Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІІ, ч. 4 / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2016. – 532 с.