Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІІ, ч. 2 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2015. – 290 с.