Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 4 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 286 с.