Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. ІІ, ч. 3 / уклад. Н. В. Стефіна. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 229 с.