Хрестоматія з хорового диригування : навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Вип. І / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [уклад. Н. В. Стефіна]. –3-тє видання. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2016. – 270 с.