Хекало, М. О. Let`s read and discuss together = Читаємо та обговорюємо разом : Навч.-метод. посібник з домашнього читання: Для студ. старш. курсів ден. та заочн. відділень фак. іноз. мов пед. ун-ту / М. О. Хекало. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 64 с.