Гвоздецька С.В. Методика проведення корекційних занять з фізичного виховання з дітьми старшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку: Навч.-метод. посібник / С.В.Гвоздецька. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 52 с.