Гурняк І.А. Методика реалізації компетентнісного підходу в процесі навчання хімії : метод. реком. для вчителів хімії та студ. пед. ВНЗ / І. А. Гурняк. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 80 с.