Guided Reading = Читання під контролем : Навч. посіб. для самост. роботи з англ. мови ( для серед. та старш. етапів навч.) / Упор.: В.М. Карпова, Ю.Є.Сосницька. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 104 с.