Губенко Г.В. Суспільний прогрес і глобальні проблеми сучасності : навч.-метод. посібн. [для студ. всіх спеціальн.] / Г.В. Губенко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 36 с.