Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» : монографія / [І.О. Дудка, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова та ін. ; за заг. ред. чл.-кор. НАН України І.О. Дудки та к. б. н. М.П. Придюка]. – Суми : Університетська книга, 2009. – 224 с.