Готуємося до уроку української мови : метод. посіб. для вчителя / [за ред. О. Семеног]. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 260 с.