Горболіс Л.М. Екологічна культура героїв у художньому потрактуванні українських письменників : навч. посіб. для студентів-філологів / Л.М. Горболіс. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 132 с.