Горболіс Л. М. Чужина : коди інтерпретації : монографія / Л. М. Горболіс. – Суми : ВВП «Мрія», 2016. – 176 с.