Гончаренко В.І. Навчально-методичний посібник з тренерської практики: для студентів спеціальностей 6.010203 «Спорт», 6.010201 «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура» / В.І. Гончаренко, В.О. Лапицький, М.Б. Чхайло. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 48 с.