Гончаренко В.І. Навчально-методичний посібник з тренерської практики : Для студ. спец. 7.010203 “Олімпійський і професійний спорт”, 7.010201 “Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура” / В. І. Гончаренко, В. О. Лапицький, М. Б. Чхайло. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 48 с.