Гончаренко, В. І. Хокей на траві. Теорія і практика : навчальний посібник / В. І. Гончаренко ; МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 294 с.