Голяка Г.П. «Дитяча сюїта № 3 «Українська» для баяна Володимира Зубицького : метод. реком. до вивчення в класі спеціального музичного інструмента (баян, акордеон) / Г.П. Голяка. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 28 с.