Голубкова Н.Л. Вдосконалюємо навички володіння англійською мовою : метод. рекомендації абітурієнтам (англійською мовою) / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 68 с.