Голубкова Н.Л. Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. (англійською мовою) / Н.Л. Голубкова, Е.Г. Мандич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 144 с.