Голубкова Н.А. Американська школа: тенденції розвитку : Навч. посібник для студ. фак. інозем. мов пед. ун-тів / Н. Л. Голубкова, В. В. Павлов, А. К. Тимкова. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 108 с.