Географія сфери обслуговування : методичні вказівки з навчальної дисципліни / уклад. О.Г. Корнус. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 32 с.