Гаврилюк О. Г. Фразові дієслова в англійській мові : навчальний посібник для студентів 1-4 курсів факультетів іноземних мов та широкого кола вивчаючих англійську мову (англійською мовою) / О.Г. Гаврилюк, О.В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 98 с.