Гаврилюк О.Г. Часові форми дієслова в англійській мові : Навчальний посібник для студентів I курсу факультетів іноземних мов (англійською мовою) / О.Г.Гаврилюк, О.В.Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2009. – 120 с.