Гаврилюк О. Г. Безособові форми дієслова в англійській мові : навч. посіб. для студ. ІІ курсів ф-тів іноз. мов (англ. мовою) / О. Г. Гаврилюк, О. В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2012. – 92 с.