Формування самоосвітньої компетентності учнів 7–8-их класів сільських шкіл у процесі виконання навчальних проектів із природничих дисциплін : Методичні рекомендації для вчителів природничих дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів сільської місцевості, студентів педагогічних університетів / Укл. Н.В.Коваленко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 60 с.