Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у дитячих таборах відпочинку : метод. реком. / уклад. А. І. Шматкова. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с.