Фізкультурна освіта дітей старшого дошкільного віку на основі застосування засобів дитячого фітнесу : метод. рекомендації / упоряд. А.Ю. Старченко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2012. – 60 с.