Фізіологія рослин : методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з курсу фізіології рослин : для студ. природн.-географіч. фак-тів / [уклад.: М.П.Москаленко, А.А.Шевченко, Ю.І.Колесник]. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2010. – 48с.