Фізичне виховання у контексті козацької педагогіки : [навч.-метод. посібн.] / В.Г. Тверезовський, А.І. Шматкова, О.Р. Сидоренко, В.Г. Бабич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 160 с.