Філологічні студії : збірник наукових праць студентів / за ред. В.В. Герман – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 224 с.