Етнічна самосвідомість та міжетнічна взаємодія в сучасному світі : збірник наукових праць / за ред.: С. Б. Кузікової, І. М. Щербакової, Н. О. Пасічник та ін. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 376 с.