Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 26 березня 2015 року) / [ред. кол.: С. Б. Кузікова, І. М. Щербакова, К. М. Пасько та інші]. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 244 с.