Етнічна самосвідомість та крос-культурна взаємодія : матеріали V Міжнародного науково-практичного семінару студентів, аспірантів та молодих вчених (Суми, 27 березня 2014 р.) / за ред.: С. Б. Кузікової, Н. О. Єрмакової, К. М. Пасько та ін.. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 200 с.