Дєнєжніков С.С. Проблема людини у філософії : навч.-метод. посіб. для студ. всіх спец. / С.С. Дєнєжніков. – Суми, 2012. – 114 с.