Дудченко М.М. Пишіть і говоріть англійською мовою краще : навч. посібник для студ. філологів вищ. навч. закладів / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 144 с.