Дудченко М.М. Література Великобританії і США : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл.: Англ. мовою / М. М. Дудченко. – Суми : СумДПУ, 2004. – 400 с.