Дубинська О. Я. Курс лекцій з теорії фізичної культури, фізичне виховання різних груп населення : навч.-метод. посібник для студентів спеціальності 8.01020101 «Фізичне виховання» / О.Я. Дубинська. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 248 с.