Дорошенко Л.І. Словник будівельної лексики східнополіського діалекту / Л. Дорошенко. – Суми : СумДПУ, 2006. – 248 с.