Домчук М.П. Українське шістдесятництво у контексті доби : Навч. посіб. для студент. -філолог. вищ. пед. навч. закл. / М. П. Домчук. – Суми : Сум ДПУ ім. А.С.Макаренка, 2007. – 227 с.