Домчук М.П. Тестові технології у процесі вивчення української літератури в школі : на допомогу студентам-філологам старших курсів: [навч. посібник] / М. П. Домчук. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 60 с.