Дії учнівської молоді в умовах надзвичайної ситуації : Навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Укл. М.М.Твердохліб. – Суми : Вид-во СумДПУ і.А.М.Макаренка, 2008. – 80 с.