Динамічна біохімія : Метод. рекомендації з біохімії для студ. фак. фізвиховання / укл. М.С.Дудченко та інш. – Суми : СумДПУ, 2003. – 44 с.