Деякі аспекти здорового способу життя студентів : Метод. рекомендації / Обл. козацьке т-во; Укл. М.М.Кобозєв. – Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2005. – 44 с.