Чуб Т.В. “Voyage au pays de la lecture” (niveau-debutant) = “Мандрівка в країну читання” (для початківців) : Метод. реком. з домашн. читання для розвитку навичок читання, усного й письмового мовлення :Для студ. І курсу іноз. мов / Т. В. Чуб. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 61 с.