Чикалова М. М. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для студентів спеціальності 6.140103 «Туризм» денної форми навчання. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – 52 с.